Novinka:
(Kategória: )
Zaslal minarm
Štvrtok 24 september 2020 - 12:48:25Poďakovanie
za sponzorský dar

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica vyjadruje veľké poďakovanie ZVOLENSKEJ MLIEKÁRNI, MLIEKÁRNI KOPANICE SELCE a COFFEE FACTORY, s.r.o. B.Bystrica za sponzorský dar pre zdravotnícky personál pracujúci na COVID oddelení SÚSCCH, a.s. vo forme mliečnych produktov a darčekového setu praženej zrnkovej kávy. ĎAKUJEME.
Táto novinka je od SÚSCCH a.s.,
( http://old.suscch.eu/news.php?extend.85 )