Novinka:
(Kategória: )
Zaslal minarm
Štvrtok 06 máj 2021 - 12:19:32


POZOR VEREJNÁ ZBIERKA PRE SÚSCCH, a.s. PREDĹŽENÁ DO 31.10.2021 !!!!!

Vyjadrite svoju vďaku zdravotníkom,

Vašim lekárom a sestrám !!

PRE VEREJNÚ ZBIERKU

JE VYTVORENÁ ŠPECIÁLNA WEB SRÁNKA

https://www.adra.sk/zbierka-pre-ustav-srdcovych-a-cievnych-chorob/

ĎAKUJEME !


Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „SÚSCCH, a.s.“) na základe vydaného „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.5.2021“ vydáva toto usmernenie NÁVŠTEVY PACIENTOV HOSPITALIZOVANÝCH V SÚSCCH, a.s. S účinnosťou od 18.05. 2021 sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v SÚSCCH, a.s. za dodržania dole uvedených podmienok. 1. Návšteva pacienta v rovnakom čase je povolená maximálne dvom osobám so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára oddelenia v súlade s vydaným „Opatrením ÚVZ SR...“. 2. Povinnosťou návštev je prísne dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia zariadenia (rúško, dezinfekcia rúk). 3. Platí výnimka: - u pacientov v terminálnom štádiu (duchovná podpora, príbuzní pacienta). 4. Službukonajúci personál zabezpečí evidenciu osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania). 5. Návšteva sa povoľuje osobám ktorá: - je zaočkovaná 2.dávkou Pfizer, Moderna a uplynulo viac ako 14 dní, - je zaočkovaná 1.dávkou Astra Zeneca a uplynulo viac ako 4 týždne, -Táto novinka je od SÚSCCH a.s.,
( http://old.suscch.eu/news.php?extend.86 )