Novinka:
(Kategória: )
Zaslal minarm
Štvrtok 14 október 2021 - 23:59:59VSTUP DO PRIESTOROV SÚSCCH
PRE OSOBY S KOMPLETNÝM OČKOVANÍM – S PLATNÝM TESTOM - ALEBO PO PREKONANÍ COVIDUPripravte si, prosím príslušné potvrdenie. Ďakujeme za pochopenie

AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ STREDOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, a.s.

Účinné od 18.10.2021

Na základe zhoršujúcej sa situácie a na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19, zavádzame nevyhnutné opatrenia na ochranu zamestnancov a pacientov  v ambulantnej starostlivosti.


AMBULANTNÍ PACIENTI a SPREVÁDZAJÚCE OSOBY:

Vstup do priestoroch PADC v rámci režimu
O - T – P ( očkovaní – testovaní – po prekonaní)
Ambulantní pacienti, sú povinní:
- podrobiť sa triedeniu, ktoré spočíva v zisťovaní základných informácií o zdravotnom stave, bezkontaktnom meraní teploty, dezinfekcii rúk, prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom,
- umožniť nahliadnutie do dokumentov preukazujúcich zaočkovanie osoby,
- pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia vypísať "Čestné vyhlásenie pacienta".

U neočkovaných alebo nekompletne očkovaných osôb:

- sa vyžaduje negatívny AG test nie starší ako 24hod. V prípade ambulantného vyšetrenia v pondelok, bude akceptovaný negatívny AG test z piatku predchádzajúceho kalendárneho týždňa.
- v prípade, že sa pacient nemôže preukázať negatívnym AG testom, má možnosť  zakúpiť si ho v Lekárni Ústavu farmácie SZU a následne ho otestuje setra príslušnej ambulancie.
- osobám chorým alebo s klinickými príznakmi respiračného ochorenia (zvýšená TT, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť svalov a kĺbov) sa návšteva ambulantného vyšetrenia neodporúča!!!


V Banskej Bystrici dňa 14.10.2021Táto novinka je od SÚSCCH a.s.,
( http://old.suscch.eu/news.php?extend.88 )