Novinka:
(Kategória: )
Zaslal minarm
Štvrtok 14 október 2021 - 23:58:00


Na základe COVID automatu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vedenie zdravotníckeho zariadenia vydáva v súvislosti s nákazou COVID –19

Od 15.10.2021

ZÁKAZ NÁVŠTEV PACIENTOV

hospitalizovaných v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s.Banská Bystrica

Platí výnimka:

- u pacientov v terminálnom štádiu (duchovná podpora, príbuzní pacienta).

Výnimky povoľuje primár oddelenia alebo službukonajúci lekár oddelenia.Táto novinka je od SÚSCCH a.s.,
( http://old.suscch.eu/news.php?extend.89 )